Doeleinden verwerking

TSV-Groep BV verwerkt uw persoonsgegevens met als doel u te informeren over (nieuwe) diensten en producten van TSV-Groep BV Daarnaast verwerkt TSV-Groep BV uw persoonlijke gegevens om u te infomeren over een sollicitatie.

Wettelijke grondslag verwerking

TSV-Groep BV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag: 

- Toestemming van de betrokkene. 

Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van zijn persoonsgegevens aan TSV-Groep BV Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet verstrekt aan TSV-Groep BV, dan zal betrokkene niet door TSV-Groep BV door e-mail en/of telefoon op de hoogte gehouden worden van de diensten en producten van TSV-Groep BV en van sollicitaties.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door TSV-Groep BV worden bewaard voor een duur van 3 maanden.

Rechten betrokkene

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzagen, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht TSV-Groep BV te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan TSV-Groep BV vertrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die TSV-Groep BV doet kunt u opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door een e-mail te sturen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.